35
Spread the love

Beynimiz o kadar karmaşık bir yapıya sahiptir ki 100 milyar hücresi bulunan bilgisayarla karşılaştırılmayacak kadar güçlü yapıdadır. İnsan beyni, bilim ve teknoloji gelişse bile halen çözülmeyi bekleyen sır küpüdür. Bu sırlardan biri olan epilepsi halk arasında sara hastalığı olarak bilinen kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğu bağlı olup, anormal şekilde elektrik yayılması olarak ortaya çıkmaktadır. Epilepsi dünyada yaklaşık %1’ini etkilemesine karşın bu hastalık ırk, cinsiyet ayrımı yapmayıp bir çok kişide görülebilir. Epilepsi nöbetlerin bir çok çeşitli olmasına rağmen, temelde iki tipten oluşur;

 • Jeneralize (beyinde yaygın olan nöbetler)
 • Parsiyel (beyinde bir bölgeyle sınırlı başlayan nöbetler)

Epilepsi nöbetlerinin sebepleri?

Genel olarak epilepsi, beyinde oluşan anormal elektriklenme sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Epilepsinin çok  çeşitli tipleri mevcuttur. Halk arasında sara hastalığı veya epilepsi denildiği zaman anlaşılan tonik-klonik nöbetinden başka kimsenin farkedemeyeceği kadar hafif nöbet tipleri de vardır. Tanımlanmış bu nöbet tiplerine rağmen kişiye özgü nöbet tipleri de olabilir. Malesef bu durumlar hastaya yalnış tanı koymasının önünü açar. Henüz bilinmeyen tanılar olduğunda bu yüzden hastalar kötü durumlar yaşayabilir. Ama gelişen teknolojimiz ile yeni tanıları doğru tanı ile yaklaşmak daha kolay hale gelmiştir.

Temelde aklınızda bulunması gereken parsiyel vey jeneralize olarak bilinen iki tip nöbet tipi vardır. Parsiyel, beyinde bir bölgede sınırlı olarak başlayan nöbetler olarak tanımlanırken, jeneralize de beyinde yaygın olarak başlayan nöbet tipi olarak adlandırılır. Sebepleri genelde bu iki tip epilepsi nöbeti baz alınarak hazırlanır.

Nöbet esnasında beyin aktivitesindeki değişikliği ve hızına bağlı olarak değişir. Parsiyel nöbetler beynin bir kısmından başlar. Elektriksel deşarj bir bölgede kalır veya beynin diğer kısımlarına yayılır. Jeneralize nöbetler tüm beyne yayılırlar. Nöbetin ne tür olduğunu saptamak önem arz eder. Çünkü bu sayede hastaya doğru bir tanı koyularak, ilaç kullanmaya yada çeşitli tedavilere ihtiyaç duyulup duyulmadığı ortaya çıkmış olur. Yanlış tedavi sonucunda ise hastanın nöbetleri artabilir. O yüzden doğru tanı için hastanın yakını veya arkadaşı, nöbet esnasında video çekmesi hastanın yararına olacaktır.

Epilepsi türleri nelerdir?

Aşağıda epilepsi türlerinin sınıflandırılması anlatılmaktadır. Sınıflandırma, 1981 ve 1989 sınıflandırılmaları ile birlikte tanımlanmıştır. Sınıflandırma eski verilere göre yapıldığı gözükmesine rağmen 2001 yılında yeni liste sunulmuş fakat halen kabul edilmemiştir. Aşağıdaki veriler tarafımızca hazırlanmayıp olup Uluslararası epilepsi ve savaş derneğinin (ILAE) tarafından listelenmiştir.

1. Parsiyel1 (fokal) nöbetler

Basit parsiyel nöbetler (bilinç durumu bozulmaksızın)

 • Motor semptomlu (hareketlerle ilişkili bulgular söz konusudur)
 • Somatosensoryel veya özel duysal semptomlu
 • Otonomik semptomlu
 • Psişik semptomlu

Kompleks parsiyel nöbetler (bilinç bozukluğu ile giden)

Basit parsiyel başlangıcı izleyen bilinç bozukluğu
 • Basit parsiyel başlangıcı izleyen bilinç bozukluğu
 • Otomatizmlerle giden
Bilinç durumunun başlangıçtan itibaren bozulması
 • Sadece bilinç bozukluğu ile giden
 • Otomatizmlerle giden

Sekonder jeneralize nöbete dönüşen parsiyel nöbetler

 • Basit parsiyel nöbetin (A) jeneralize nöbete dönüşmesi
 • Kompleks parsiyel nöbetin (B) jeneralize nöbete dönüşmesi
 • Basit parsiyel nöbetin kompleks parsiyel nöbete dönüşmesi ve ardından jeneralize nöbete dönüşmesi

2. Jeneralize nöbetler (konvülzif veya konvülzif olmayan)

Absans nöbetleri (dalma nöbetleri)

 • Tipik Absans nöbetleri
 • Atipik absans

Miyoklonik nöbetler

Tonik nöbetler

Tonik-klonik nöbetler

Atonik nöbetler (astatik) (ani düşme nöbetleri)

3. Sınıflandırılmayan epileptik nöbetler

Yeterli bilgi olmaması sebebi ile yukarıda bulunan kategorilere dahil edilmeyen nöbetlerdir. Çiğneme, ritmik göz hareketleri vb. bazı yeni doğan dönemi nöbetleri bunlar arasındadır.

 • Parsiyel : kısmi, bütünün bir bölümü
 • Somato : vücut; sensoryel = duyu ile ilişkili
 • Otonomik :istem dışı hareketlerle ilişkili örneğin kalp hızı, terleme gibi
 • Psişik :hem aklı hem de beyni etkileyen
 • Otomatizm : kişinin kontrolu altında olmayan yarı amaçlı hareketler. Örneğin yalanma, yutkunma hareketleri, elbiseleri çekiştirme ve sarhoş gibi yürüme şeklinde hareketler.
 • Sekonder jeneralize : sınırlı bir bölgeden başlayıp yaygın hale dönüşen (genelde tonik-klonik nöbet oluşur)

Tablo 1. Epileptik nöbetlerin klinik ve elektroensefalografik sınıflandırması, (ILAE 1981)

Epilepsi hastası spor yapabilir mi?

Epilepsi hastalarını genelde ailesi bayılma korkusu endişesi ile fazla korumacı davranarak gereksiz egzersiz kısıtlamasına giderler. Ancak egzersiz sırasında nöbetler oldukça nadirdir. Genelde sporun ardından 15 dk yada 3 saat sonrası olarak görülmüştür. Bunun örnekleri de oldukça azdır. Özellikle yapısal beyin lezyonuna bağlı olan hastalarda nöbetleri kötüleştirici etkisinin saptanmasına rağmen tam olarak nedeni anlaşılamamıştır.

Egzersiz ile nöbetler üzerinde olumlu etkiler de gözlenebilmektedir. Hiperventilasyon yani ‘HPV’ sırasında EEG’de epileptiform aktivite artmakla birlikte, egzersiz esnasında EEG’deki epileptik deşarjların azaldığı görülmüştür. Yani ters olarak egzersiz sırasında yapılan HPV EEG’yi düzeltmektedir. Bunun nedeni olarak egzersiz sırasında oksijen alımının artışı olduğu düşünülmektedir. Egzersiz sırasında vücutta salgılanan beta-endorfinler ile sıkıntı ve stresin azalması, zihnin belli bir noktaya yani odaklanmayı arttırıcı özelliği keşfedilmiştir.

Kaynak : mersingazetesi.com.tr

Yani kısaca, hem olumsuz özellikleri hemde olumlu özellikleri bulunmaktadır. Onun için mutlaka doktorunuza başvurun. Eğer yine de spor yapmak istiyorsanız, doktorunuzun talimatlarına uyarak bu isteğinizi karşılayın.

Epilepsi ve iş hayatı

Yapılan çalışmalara göre ülkemizde işsiz sayısı normal insanlara göre %19 iken, epilepsi hastası olup hastalıkları seyrek olanların %46 olup, dirençli epilepsi hastaların da %56 oranındadır. Bu sayıları oranladığımızda epilepsi hastası olan bireylerin olmayanlara göre iş bulma oranı 3 kat kadar zordur. İşverenler genelde epilepsi hastalığını duydukları anda yaklaşımları değişir ve işe alım gerçekleştirmez. Bu da epilepsi hastalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Epilepsiye karşı önyargılı bakışlar ve epilepsi hakkında yanlış bilgiler giderilmedikten sonra bu yaklaşım devam edeceğe benziyor.

Epilepsi hastalığı olan ünlüler

Aşağıdaki listeye inanamayacaksınız. Meğer dünyaları fethetmiş insanlar adını altın harflerle yazdırmış o ünlü isimler işte aşağıda bulunmaktadır. Epilepsi hastası isen sakın üzülme bak o insanlar neler başardı!

Napoleon bonaparte (Napolyon)
Alfred Nobel
Leonardo da Vinci
Büyük iskender (III. Alexandros)
Vincent van Gogh
Fyodor Dostoyevski

 

 

 


Like it? Share with your friends!

35
Direktör

Siteekle.online web sitesinin tasarım, geliştirme ve kurucularından biri. Ayrıca yazılar yazarak bilgiler veren sıradan birisi işte :)

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir