66
Spread the love

Bir kişinin ölmesi sonucu kişinin yaşarken maddi destek olduğu kişilerin destekten yoksun kalmaları halinde bu kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı açabilme durumlarıdır. Bu dava bir maddi tazminat davasıdır. Ölen kişinin ardından destek olduğu kişilerin yaşam şartlarının kötüleşmemesi için bu amaca yönelik açılan maddi tazminat türüdür.

Bu sebeple açılan maddi tazminatın yanında kişilerin manevi tazminat davası açabilme haklarını da kullanabilirler. Bu tazminatın tek bir amacı vardır. Sosyal açıdan ve ekonomik açıdan kişileri ölen yakınlarından sonra muhtaç duruma düşürmemektir. Burada en önemli nokta tazminatı açacak kişi ya da kişilerin ölen kişiden destek aldığını ispat etmesi gerekmektedir.

Destekten yoksun kalma tazminatını kimler açabilir?

Ölen kişiden destek aldığını ispat eden herhangi bir kişi ya da kişiler destekten yoksun kalma tazminatı açabilir. Yani ölen kişinin en yakınlarından annesi, babası, kardeşleri, çocukları, nişanlısı, eşi bu davayı açabileceği gibi. Yine kişinin amcası halası dayısı kuzenleri de ölen kişiden destek aldığını ispat ederse çok rahatlıkla bu davayı açabilir.

Bazı durumlarda ölen kişinin tazminatı açan kişiye destek olduğunu ispatlamasına gerek yoktur. Hukuk önünde anne baba- çocuklara çocuk anne ve babasına destek olur ve hukuki boyutta bu kabul edilir. Bu sebeple eşin anne ve babanın kardeşlerin, çocukların ölen kişinin kendilerine destek olduğunu ispatlamasına gerek yoktur.

Destekten yoksun kalma tazminatı davası oldukça yaygındır. İki sevgilinin bile birinden birinin ölmesi halinde diğer sevgili hem maddi hem manevi destekten yoksun kalma tazminatı davası açabilmektedir.

Destekten yoksun kalma tazminatı davasında zamanaşımı var mıdır?

Ölen kişinin ölüm sebebi bu durumda önemlidir. Haksız fiilden kaynaklanan durumlarda örneğin doktor hatası dolayısı ile gerçekleşen ölümlerde kişi bu sebeple hemen ölmeyebilir. Yıllar sonra bile bu sebeple ölüm gerçekleşirse kişiler haksız fiilin olduğu değil zararın öğrenilmesinden sonra önünde bulunan iki yıl içinde davayı açmalıdır. Destekten yoksun kalma tazminatı her halde 10 yıl sonra zamanaşımına uğramaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminat davası açacakların açacakları maddi ve manevi tazminat davaları için zaman aşımına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Haksız fiilden kaynaklı maddi ya da manevi tazminat kişinin ikametgahının bulunduğu adresten yapılmalıdır. Kişiler hangi mahkemede hem maddi hem de manevi tazminat açabilirler? Haksız fiilin gerçekleştiği yer mahkemesi ve zararın oluştuğu yer mahkemesi ile zararı gören kişinin yerleşim yeri mahkemesi kişiler tüm bu mahkemelerde tazminat davası açabilmektedir.

Kaynak: https://www.kazadatazminat.com/destekten-yoksun-kalma-tazminati


Like it? Share with your friends!

66
Objektif

One Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir